Leave a comment

Participarea la sedinta de informare – obligatorie incepand cu 15 februarie 2013

Sedinta de informare privind medierea si avantajele acesteia devine obligatorie de la data de 15.02.2013 ca urmare a ultimelor modificari aduse legii medierii prin OUG 4/2013.

In cazul litigiilor aflate pe rolul instantelor si care fac obiect al medierii, partile trebuie sa dovedeasca faptul ca au participat la sedinta de informare cu privire la beneficiile acesteia. Aria litigiilor unde medierea este posibila include: malpraxis, incetarea contractelor de munca, protectia consumatorilor, posesia, raporturile de vecinatate, etc. Participarea la sedinta de informare privind avantajele medierii se dovedeste in fata instantei prin prezentarea certificatului de informare eliberat de catre mediator partilor. In situatia in care una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei sau nu se prezinta la data fixata in invitatie se va intocmi un proces verbal care se va depune la dosar.

Neparticiparea la sedinta de informare cu privire la beneficiile medierii in solutionarea conflictelor civile poate fi sanctionata cu amenda judiciara intre 100 si 1000 lei, sanctiune prevazuta in NCPC.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: