Leave a comment

Certificatul de informare

Ce este certificatul de informare?

Certificatul de informare este documentul eliberat de mediator care atesta faptul ca partile, persoane fizice sau juridice au fost informate asupra procedurii de mediere si a avantajelor pe care le pot avea daca aleg medierea in detrimentul instantei de judecata. Scopul informarii este acela ca partile sa afle despre avantajele, efectele, regulile si limitele medierii adaptate la situatia lor concreta.

Eliberarea certificatului de informare se va face doar dupa ce va fi semnat de catre mediator si de partile care au participat la sedinta de informare. Tot pe acest document trebuie mentionata optiunea tuturor partilor de solutionare a conflictului si anume: prin mediere, prin instanta de judecata sau prin alta forma aleasa de parti. In situatia in care una dintre parti refuza in scris participarea sau nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, mediatorul va intocmi un proces-verbal care se va depune la dosarul instantei.

Prevederile art. 26 alin (3) stabilesc ca mediatorul nu poate pretinde onorariu pentru sedinta de informare si nu poate conditiona eliberarea certificatului de informare de plata unui onorariu. Cu toate acestea mediatorul este indreptatit sa solicite onorariu in situatia in care o singura parte se prezinta la mediator in vederea derularii procedurii de mediere si ii solicita acestuia declansarea procedurii de mediere. In acest caz  mediatorul va proceda la invitarea celeilalte/celorlalte parti in baza unui contract.

 Conform OUG nr. 90/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cei care vor sa inceapa un proces sunt obligati sa participe la sedinta de informare, in caz contrar cererea lor de chemare in judecata fiind respinsa. Pe de alta parte,  OUG nr. 4/2013 – act normativ ce modifica  Legea medierii, prevede ca dispozitiile OUG nr. 90/2012 referitoare la sanctiunea inadmisibilitatii se aplica numai proceselor incepute dupa data de 1 august 2013. Cu toate acestea vor exista sanctiuni pentru justitiabilii care nu se prezinta la sedinta. Astfel, pana la 1 august 2013 se vor aplica numai dispozitiile art.187 alin.1 pct.1 lit. f) din Noul Cod de Procedura Civila, prin care instanta va putea aplica o amenda de la 100 lei la 1000 lei pentru sanctionarea refuzului partii de a se prezenta la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii.

imagesCAW1IGNE2


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: